Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81412

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu oraz terenowa w ramach oględzin i kontroli.

 • Praca przy komputerze około 4 godz. dziennie.

 • Codzienne przyjęcia interesantów.

 • Udzielanie informacji telefonicznie.

 • Siedziba inspektoratu znajduje się na I piętrze - bez windy.

Zakres zadań

 • działalność inspekcyjno-kontrolna w tym przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji budów, obiektów uzytkowanych i sporządzanie protokołów,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism w postępowaniu administracyjnym
 • przyjmowanie zawiadomień, zgłoszeń, prowadzenie rejestrów
 • prowadzenie postępowań dotyczacych pozwolenia na użytkowanie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ