Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 129542

Warunki pracy

Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na terenie powiatu monieckiego. Prowadzenie osobowego samochodu służbowego. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.


Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych.


Siedziba urzędu mieści się w budynku na pierwszym piętrze, dostęp na piętro nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości organu nadzoru budowlanego
  • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
  • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
  • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzenie obowiązkowych kontroli
  • wystawianie i rozliczanie mandatów oraz grzywień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z budownictwem, uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego weryfikacja dokumentacji budowlanej
udział w procesie realizacji budowy
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • w prowadzeniu postępowań administracyjnych
APLIKUJ TERAZ