Praca: Inspektor bhp

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Inspektor bhp
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2742
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:- przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Brygadzie;- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Brygady; - udział w opracowywaniu wewnętrznych wytycznych, rozkazów regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; - udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków powstałych w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej/wypadków przy pracy;- udział w opracowywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą;- prowadzenie szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) w dziedzinie BHP z żołnierzami i pracownikami;- inne obowiązki zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (par. 2 ust. 1).- praca na stanowisku podległym kierownikowi sekcji BHP.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:- posiadać minimum zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (par. 4 ust. 2 pkt 1);- umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);- dokładność, skrupulatność, zaangażowanie;- posiadanie obywatelstwa polskiego;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Dodatkowe:- znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie służby bhp;

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku