Praca: Informatyk

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 106035

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu.
Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w RDOŚ (m.in. komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe i teleinformatyczne/łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne, itp./) w celu ich właściwego i optymalnego wykorzystania
 • Organizuje wyposażanie pracowników RDOŚ w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w RDOŚ standardami, oraz instaluje dodatkowe podzespoły komputera i jego peryferia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania RDOŚ.
 • Pomaga w rozwijaniu wiedzy technicznej użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego na wyposażeniu RDOŚ w celu właściwego jego wykorzystania.
 • Prowadzi sprawy w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci na podstawie zgłoszeń użytkowników RDOŚ – samodzielnie lub za pośrednictwem specjalizowanego serwisu oraz ewidencjonuje i rozlicza prace zewnętrznych firm serwisowych, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego.
 • Instaluje i aktualizuje niezbędne oprogramowanie systemowe, biurowe i narzędziowe na stacjach roboczych użytkowników w celu zapewnienia legalizacji oprogramowania
 • Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo systemów, danych (systematyczne wykonywanie archiwizacji danych zgromadzonych w użytkowanych systemach) i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej (antywirusy, ochrona dostępu do Internetu i przed nieuprawnionym dostępem) – stosownie do posiadanych środków i możliwości w celu bezpiecznego użytkowania serwisów IT.
 • Planuje niezbędne zakupy informatyczne, dokonuje ocen ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym, uczestniczy w realizacji projektów IT w celu rozwoju systemów w RDOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o specjalności informatycznej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość systemów z rodziny Linux
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny informatyki
 • umiejetność obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość terminologii technicznej z zakresu informatyki (w tym równiez w języku angielskim)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • terminowość
 • analityczne myślenie
 • praca w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ