Praca: Informatyk

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 79459

Warunki pracy


 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz z nagłymi zdarzeniami dotyczącymi obsługi informatycznej urzędu wymagającymi natychmiastowej reakcji,

 • praca w siedzibie urzędu (parter budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, windy),

 • pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia pracy- komputer, drukarka, telefon oraz w meble biurowe, większość  czynności jest wykonywana w  pozycji siedzącej  przy  komputerze,
   

Zakres zadań

 • na bieżąco obsługuje serwis sprzętu komputerowego znajdującego się w Kuratorium Oświaty,
 • dba o stan techniczny systemu informatycznego i komputerowego,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie doradztwa w sprawach informatycznych w celu udzielania pomocy pracownikom urzędu i usprawnieniu ich pracy,
 • współpracuje z administratorem BIP oraz publikuje otrzymane od pracowników informacje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty,
 • wykonuje zadania administratora haseł w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • obsługuje sieć lokalną Kuratorium Oświaty,
 • dokumentuje przebieg załatwianych spraw w systemie EZD i tradycyjnym oraz archiwizuje wytworzoną dokumentację,
 • przekazuje urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych: do naprawy-podmiotowi nieuprawnionemu do otrzymania tych danych; do likwidacji, po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora ochrony danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku doświadczenia w pracy na stanowisku informatyka,
 • znajomość programów komputerowych,
 • umiejętność współpracy ,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
APLIKUJ TERAZ