Praca: Archiwista

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 115751

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

 • budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich ( obecność wind )

Zakres zadań

 • wykonuje prace w zakresie porządkowania i opracowania zasobu archiwalnego zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi
 • przygotowuje materiały archiwalne do digitalizacji
 • kontroluje jakość wykonanych skanów w procesie digitalizacji
 • prowadzi ewidencję kopii cyfrowych z zasobu archiwalnego Archiwum
 • przekazuje kopie cyfrowe do Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych ( CRC RP)
 • współpracuje z Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz z podmiotami zewnętrznymi w zakresie digitalizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz zarządzenia nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych
 • biegła obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ