Praca: Architekt rozwiązań IT

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Nasz Klient to polski softwarehouse, będący częścią bardzo dużej grupy outsourcingowej, pracujący metodyce Agile.
Architekt rozwiązań IT
MIASTO Białystok
Nr ref.: 50320#21060075
Zakres obowiązków:
 • Udział w projektach informatycznych w roli architekta rozwiązania.
 • Projektowanie rozwiązań integrujących systemy informatyczne zarówno na poziomie interfejsów aplikacji jak i projektów hurtowni danych.
 • Tworzenie na podstawie wymagań interesariuszy, kompleksowych modeli obejmujących pełne spektrum architektury, na poziomie opisu procesu, modelu danych, aplikacji i technologii.
 • Nadzorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z opracowanymi modelami architektury korporacyjnej.
 • Aktualizacja i synchronizacja repozytorium architektonicznego zgodnie z rozwojem i zmianami w działalności firmy.
 • Nadzór i utrzymanie wybranych obszarów kanonicznego modelu danych oraz portfolio systemów informatycznych.
 • Tworzenie przekrojowych raportów na podstawie danych z repozytorium architektury.
 • Automatyzacja działań związanych z utrzymaniem repozytorium (publikacja, eksport, import, walidacja zgodności z metamodelem i integralności repozytorium).
 • Ciągły rozwój własnych kompetencji architektonicznych.
Wymagania:
 • Doświadczenie w obszarze architektury korporacyjnej
 • Doświadczenie w budowaniu rozwiązań na dowolnej szynie integracyjnej.
 • Doświadczenie w budowaniu modeli architektonicznych w Sparx Enterprise Architect lub innym oprogramowaniu do zarządzania architekturą korporacyjną.
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znajomość i umiejętność wykorzystania w praktyce: TOGAF, ArchiMate, BPMN, UML, w szczególności:
  • Umiejętność modelowania procesów biznesowych.
  • Umiejętność tworzenia modeli danych w UML.
  • Umiejętność projektowania interfejsów integracyjnych w UML.
 • Znajomość podstawowych wzorców integracji systemów.
 • Znajomość podstaw przeprowadzania analizy biznesowej i systemowej.
 • Znajomość procesów ETL/ELT oraz architektury hurtowni danych
 • Znajomość architektury rozwiązań chmurowych oraz BigData
 • Praktyczna umiejętność tworzenia interfejsów REST (OpenAPI 3.0) oraz SOAP, w dowolnym języku programowania.
 • Praktyczna znajomość SQL, JavaScript oraz co najmniej jednego z języków: Python, Java lub C#.
 • Dobra znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w szczególności technologii PowerQuery, PowerPivot, PowerView.
 • Dokładność, terminowość, samodzielność
 • Komunikatywność
 • Innowacyjność
 • Umiejętność pracy projektowej, także pod presją czasu


Dodatkowe atuty:

 • Znajomość rozwiązań SAP lub innych rozwiązań korporacyjnych.
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (b2b lub umowa o pracę)
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i ciągły rozwój zawodowy
 • Przyjazną i twórczą atmosferę pracy w firmie
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

APLIKUJ TERAZ