Praca: Technik zespół wsparcia teleinformatycznego

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Technik zespół wsparcia teleinformatycznego
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3310
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1)wsparcie Administratora Sieci Informatycznej w obsłudze terminali oraz kont użytkowników sieci MILNET-Z, MILNET-I i PIWOT;2)wsparcie techniczne żołnierzy i pracowników Brygady w zakresie korzystania z Portalu Informacyjnego WOT;3)utrzymanie w gotowości do użycia oraz sprawności technicznej sprzętu informatycznego w MSD oraz poprawności jego funkcjonowania;4)utrzymywanie wysokiej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego w Brygadzie;5)zabezpieczenie i urządzenie miejsc pracy dla sekcji na okres ćwiczeń i treningów zgrywających systemy łączności;6)opracowanie planu wspomagania informatycznego oraz uzupełnień do załącznika w zakresie systemów teleinformatycznych w czasie ćwiczeń i treningów sztabowych;7)ewidencjonowanie raportów o stanie sieci, w tym badanie przyczyn zaistniałych awarii i problemów technicznych;8)opracowywanie i organizacja systemu teleinformatycznego i obiegu informacji dla informatycznego zabezpieczenia pracy Brygady;9)współpraca z Inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa;10)współpraca z Szefem Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego w zakresie administrowania, utrzymania i prowadzenia strony internetowej Brygady oraz umieszczanie na niej danych i informacji zatwierdzonych przez Dowódcę Brygady;11)wykonywanie dokumentów i pism zgodnie z wytycznymi Szefa Sekcji i Szefa Zespołu;12)udział w planowaniu wykorzystania stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjneji teleinformatycznej poza MSD;13)udział w opracowaniu dokumentów łączności i informatyki;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:wykształcenie minimalne: średnie 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe 1 rok stażu pracy, preferowane wykształcenie informatyczne;umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, PowerPoint, poczty elektronicznej);dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; posiadanie obywatelstwa polskiego;niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1)wsparcie Administratora Sieci Informatycznej w obsłudze terminali oraz kont użytkowników sieci MILNET-Z, MILNET-I i PIWOT;2)wsparcie techniczne żołnierzy i pracowników Brygady w zakresie korzystania z Portalu Informacyjnego WOT;3)utrzymanie w gotowości do użycia oraz sprawności technicznej sprzętu informatycznego w MSD oraz poprawności jego funkcjonowania;4)utrzymywanie wysokiej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego w Brygadzie;5)zabezpieczenie i urządzenie miejsc pracy dla sekcji na okres ćwiczeń i treningów zgrywających systemy łączności;6)opracowanie planu wspomagania informatycznego oraz uzupełnień do załącznika w zakresie systemów teleinformatycznych w czasie ćwiczeń i treningów sztabowych;7)ewidencjonowanie raportów o stanie sieci, w tym badanie przyczyn zaistniałych awarii i problemów technicznych;8)opracowywanie i organizacja systemu teleinformatycznego i obiegu informacji dla informatycznego zabezpieczenia pracy Brygady;9)współpraca z Inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa;10)współpraca z Szefem Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego w zakresie administrowania, utrzymania i prowadzenia strony internetowej Brygady oraz umieszczanie na niej danych i informacji zatwierdzonych przez Dowódcę Brygady;11)wykonywanie dokumentów i pism zgodnie z wytycznymi Szefa Sekcji i Szefa Zespołu;12)udział w planowaniu wykorzystania stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjneji teleinformatycznej poza MSD;13)udział w opracowaniu dokumentów łączności i informatyki

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku