Praca: Technik - zespół wsparcia teleinformatycznego

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Technik - zespół wsparcia teleinformatycznego
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2593
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) wsparcie Administratora Sieci Informatycznej w obsłudze terminali oraz kont użytkowników sieci MILNET-Z, MILNET-I i PIWOT;2) wsparcie techniczne żołnierzy i pracowników Brygady w zakresie korzystania z Portalu Informacyjnego WOT;3) utrzymanie w gotowości do użycia oraz sprawności technicznej sprzętu informatycznego w MSD oraz poprawności jego funkcjonowania;4) utrzymywanie wysokiej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego w Brygadzie;5) zabezpieczenie i urządzenie miejsc pracy dla sekcji na okres ćwiczeń i treningów zgrywających systemy łączności;6) opracowanie planu wspomagania informatycznego oraz uzupełnień do załącznika w zakresie systemów teleinformatycznych w czasie ćwiczeń i treningów sztabowych;7) ewidencjonowanie raportów o stanie sieci, w tym badanie przyczyn zaistniałych awarii i problemów technicznych;8) opracowywanie i organizacja systemu teleinformatycznego i obiegu informacji dla informatycznego zabezpieczenia pracy Brygady;9) współpraca z Inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa;10) współpraca z Szefem Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego w zakresie administrowania, utrzymania i prowadzenia strony internetowej Brygady oraz umieszczanie na niej danych i informacji zatwierdzonych przez Dowódcę Brygady;11) wykonywanie dokumentów i pism zgodnie z wytycznymi Szefa Sekcji i Szefa Zespołu;12) udział w planowaniu wykorzystania stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjneji teleinformatycznej poza MSD;13) udział w opracowaniu dokumentów łączności i informatyki;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:- wykształcenie minimalne: średnie (technik informatyk itp.) 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe (informatyk itp.) 1 rok stażu pracy;- umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, PowerPoint, poczty elektronicznej);- dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; - posiadanie obywatelstwa polskiego;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku