Praca: Referent

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 40830

Warunki pracy

•praca w siedzibie urzędu (parter budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych),
•praca przy komputerze,
•stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,

Zakres zadań

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do kuratorium oświaty w ramach elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wykonywanie czynności związanych z EZD oraz czynności kancelaryjnych w ramach EZD,
 • przygotowywanie do przekazania do archiwum zakładowego przesyłek na nośnikach papierowych, zgromadzonych w składzie chronologicznym,
 • przygotowywanie do przekazania do archiwum zakładowego dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych,
 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
 • zebranie i przygotowywanie informacji dotyczącej kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku pracy w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 • wykształcenie wyższe administracyjne,
APLIKUJ TERAZ