Praca: Kierownik zespołu kadr i płac

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Kierownik zespołu kadr i płac
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3107
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ:- Zarządzanie Zespołem Kadr i Płac, planowanie jego zadań i rozwoju oraz wsparcie merytoryczne.- Nadzór nad procesami kadrowo-płacowymi oraz zapewnienie efektywnego i zgodnego z regulacjami prawnymi funkcjonowania zespołu.- Monitorowanie zmian prawnych oraz proaktywne proponowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie spraw kadrowo-płacowych.- Dzielenie się wiedzą w zakresie prawa pracy przygotowywanie materiałów, prowadzenie szkoleń wewnętrznych.- Realizacja polityki kadrowej wytyczonej przez Wojewódzkiego Komendanta.- Przygotowywanie dokumentów o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy.- Prowadzenie spraw pracowniczych powodujących skutki finansowe wynikające ze stosunku pracy.- Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników etatowych.- Sporządzanie okresowych analiz kadrowo-płacowych.- Współudział w opracowaniu planów zatrudnienia i funduszu płac.- Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw kadrowych.- Rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników.- Kierowanie pracowników na badania lekarskie.- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNEWykształcenie wyższe.Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.Znajomość przepisów prawa pracy oraz ustaw (Kodeks Pracy, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o finansach publicznych, Rozporządzenie MPiPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych).Bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność i samodzielność.Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole i pod presją czasu.Sprawna znajomość pakietu MS Office.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.WYMAGANIA DODATKOWEMile widziane doświadczenie menadżerskie w obszarze kadr i płac.Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość.Odporność na stres, elastyczność.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 150 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku