Praca: Kierowca w grupie transportowej w logistyce

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Kierowca w grupie transportowej w logistyce
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/3156
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:1) transport osób i mienia przy wykorzystaniu przydzielonych środków transportowych, sprawność techniczną, utrzymanie oraz bezpieczną i zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację przydzielonego sprzętu, właściwe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;2) znajomość budowy i eksploatacji, terminów i norm wykonywania obsługiwaniokresowych, rocznych i przeglądów technicznych przydzielonego sprzętu;znajomość i przestrzeganie w pracy zapisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;3) znajomość i bezwzględne stosowanie w praktyce dokumentów normatywnychdotyczących zakresu działania;4) realizacja przewozów osób i mienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;5) racjonalne, efektywne i ekonomiczne wykorzystywanie środków transportowych;6) systematyczne, rzetelne oraz przejrzyste utrzymywanie i prowadzeniedokumentacji eksploatacyjnej od przydzielonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego;7) rozliczanie czasu przejazdów oraz kosztów eksploatacyjnych podczas realizowanych transportów;8) utrzymywanie pojazdu w stałej gotowości do natychmiastowego użycia;9) systematyczne i dokładne wykonywanie obsługiwań bieżących przy pojazdach;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- prawo jazdy kategorii B, C;- dyspozycyjność;- wykształcenie średnie + 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowcy (udokumentowane) lub- wykształcenie zawodowe + 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy (udokumentowane);- świadectwo kwalifikacji.WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):- Zaświadczenie ADR;- dyspozycyjność;- umiejętność pracy w zespole;- odpowiedzialność;- samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;- odporność na stres;- umiejętność pracy pod presją czasu.

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 082 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku