Praca: Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83016

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze, wyjazdy w teren. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • troszczy się o medialny wizerunek Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
 • współpracuje ze środkami masowego przekazu, przygotowuje odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące pracy Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku oraz prowadzi ewidencję spraw upublicznionych w środkach masowego przekazu
 • zajmuje się organizacją i obsługą medialną konferencji oraz briefingów prasowych Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, współpracuje z wydziałami Urzędu w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu
 • redaguje stronę internetowa Urzędu i czuwa pod względem merytorycznym nad zawartością strony internetowej Urzędu
 • redaguje teksty na potrzeby promocji i upowszechniania wiedzy o zabytkach
 • wyjaśnia działania, inicjatywy i programy podejmowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zajmuje się przygotowaniem oświadczeń, stanowisk oraz ich upublicznianiem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów medialnych/prasowych
 • znajomość zasad funkcjonowania telewizji, radia, prasy, Internetu
 • łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
 • odpowiedzialność, terminowość, wysoka kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ