Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 44358

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu nadzoru budowlanego przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie przy wykorzystaniu samochodu służbowego,
- kontakt z interesantem,
- narzędzia pracy (komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe),

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • Prowadzenie postępowań skargowych wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • przeprowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania użytkowanych obiektów budowlanych
 • prowadzenie ewidencji i przygotowanie wymaganych sprawozdań
 • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • przygotowanie projektów pism, decyzji i postanowień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie techniczne budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, komunikatywność, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • sumienność, dyspozycyjność, dokładność, umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ