Praca: Główny specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84115

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- przeprowadzenie kontroli w jednostkach zewnętrznych.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na niskim parterze. Wejścia na niski parter nie spełniają wymagań dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Pomieszczenia higieniczno - sanitarne na niskim parterze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór i kontroluje działalność organów administracji geodezyjno-kartograficznej
 • kontroluje jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego
 • kontroluje prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane na terenie województwa w zakresie zgodności ich wykonywania z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu 1 lub 2 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu 1 i 2 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w obszarze wykonawstwa geodezyjnego
APLIKUJ TERAZ